Fogyasztóvédelem és reklámjog

Az Iroda széleskörű és jól megalapozott tapasztalattal rendelkezik fogyasztóvédelemmel és reklámjoggal kapcsolatos kérdések terén, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatások, gyógyszer termékek, vegyipari termékek, olaj és gáz, elektromos áram, alkohol, dohányelőállítás és -értékesítés, az üdítőitalok, a kozmetikumok, háztartási cikkek, cukor és más fogyasztási cikkek piacaival kapcsolatban szerzett gyakorlatra.

A fogyasztóvédelem területe egyrészt magában foglalja a különböző fogyasztóvédelmi jogszabályi előírásoknak történő megfeleléssel (pl. csomagolás, címkézés, forgalmazás, termékbiztonság, termékfelelősség), másrészt adatvédelemmel, fogyasztói szerződésekkel és e-kereskedelemmel, valamint direkt marketinggel kapcsolatos tanácsadást és képviseletet is.
 
Ezen túlmenően gyakorlatunk jelentős részét képezi a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás és jogi képviselet, beleértve reklámok előzetes véleményezését is, valamint reklámjogi tréningek tartását ügyfeleink számára.
 
Rendszeresen eljárunk továbbá különböző alternatív vitarendező testületek (békéltető testületek), önszabályozó testületek (ÖRT, MRSZ) előtt, valamint a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ilyen gyakorlatokkal kapcsolatos eljárásaiban, és mindezen szervek határozatainak felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásokban is.

« vissza