Élettudományok és Innováció

Egyik legérdekesebb és leggyorsabban fejlődő szakterületünk. Az elmúlt években számos, a gyógyszeriparban, biotechnológiában és egészségügyben érdekelt ügyfelet képviseltünk, köztük Magyarország két legnagyobb gyógyszergyártó cégét.

Jogi tanácsadást nyújtunk általános, a gyógyszeripart érintő jogi kérdésekben, vállaljuk továbbá az állam és a magán cégek közötti ármegállapodások elkészítését, eljárunk jogi képviselőként mind választottbírósági, mind pedig polgári peres eljárások során. Ezen kívül a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyeztetésére, illetve az Európai Uniós gyógyszeripari szabályozás több területére kiterjedő jogi szakvéleményt nyújtunk.

A szellemi alkotások jogának területén szerzett tapasztalatunk széles körben elismert. Számos céget képviseltünk védjegyek, személynevek, jelmondatok lajstromozása során, valamint irodalmi, zenei, kereskedelmi művek, reklámok és számítógépi programalkotások önkéntes műnyilvántartásba vétele során. Irodánk foglalkozik továbbá know-how és más szellemi alkotásokkal kapcsolatos felhasználási szerződések elkészítésével és jogbitorlási perekben a jogi képviselet ellátásával.

Irodánk azon kevés magyarországi irodák közé tartozik, amelyek felismerve a folyamatosan gyorsuló üzleti fejlődéssel való lépéstartás szükségességét, rendszeresen ad jogi tanácsot telekommunikációs és különféle információs technológiai kérdésekben is.


« vissza