Rendes és választottbíróság előtti peres ügyek

A Szecskay Ügyvédi Irodának a jogviták rendezése terén kifejtett tevékenysége széleskörű elismertségnek örvend. Munkánkat a jogi szaklapok a legelsők között rangsorolják. A perekben határozottak vagyunk, de mindemellett támogatjuk a jogviták békés rendezésére irányuló törekvéseket is.

Irodánk az alábbi szolgáltatásokat ajánlja ügyfeleinek:

Rendes bíróságok előtti képviselet: Irodánk rendes bíróságok előtt folyamatban lévő perekben nyújtott képviseleti és tanácsadói tevékenysége mindinkább növekszik a különféle gazdasági jogi, magánjogi és közigazgatási jogi eljárásokban, ideértve a társasági jogi jogvitákat, a szerződésszegéssel kapcsolatos ügyeket, a szellemi alkotások bitorlásával kapcsolatos pereket, valamint a versenyjogi és a munkajogi eljárásokat egyaránt.

Választottbírósági ügyek: jogi képviselet ellátása és tanácsadás magyar és nemzetközi választottbíróságok előtti jogvitákban.

Dr. Szecskay András szerepel a Magyar kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság valamit az Energetikai Állandó Választottbíróság választottbírói listáján, továbbá gyakran jelölik a Budapesti Ügyvédi Kamara által támogatott Mintaszabályzat szerint induló ad hoc eljárásokban is választottbíróként.« vissza