Energia és Környezetvédelem
A villamosenergia- és gázszolgáltatók privatizációja során az egyik nyertes pályázó jogi tanácsadójaként folyamatosan figyelemmel kísérjük az energiajogi jogszabályváltozásokat, széleskörű energiajogi tanácsadó tevékenységet folytatunk. Kiterjedt jogi tanácsadást nyújtunk számos szolgáltatónak a közigazgatási felügyeleti, működési engedélyeztetési eljárások során, valamint a gáz és villamosenergia-szolgáltatás szerződési feltételeinek jogi szabályozásával kapcsolatos kérdésekben. Irodánk járt el továbbá a villamosenergia-szolgáltatók megbízásából, a hosszú távú villamosenergia-szállítási szerződéseknek az áramszolgáltatók és a Magyar Energia Hivatal közötti egyeztetése során.

Ugyancsak eredményesen képviseltük a gázszolgáltatók érdekeit a Magyar Energia Hivatal által hozott, a szolgáltatók árfelülvizsgálati kérelmeit elutasító hatósági határozatok hatályon kívül helyezése iránt indított peres eljárásokban.

Irodánk a jogi átvilágítások, - elsősorban a privatizációs szerződések kapcsán felmerülő - szavatossági igények érvényesítése, továbbá kifejezetten környezetvédelmi tevékenységet végző, veszélyes hulladékkezeléssel, tanácsadással foglalkozó megbízók és megbízások révén jelentős szakmai tapasztalatra tett szert a környezetvédelmi igényekkel kapcsolatos jogi kérdésekben.« vissza